آتورواستاتین کلسیم (Atorvastatin calcium)

 
 

: C66H68CaF2N4O10.3H2O

Mol. Formula

: 1209.41

Mol. Wt.

: [344423-98-9]

CAS No.

 

این دارو به عنوان کاهنده چربی خون کاربرد دارد و با کاهش کلسترول بد خون (LDL) و تری گلیسرید و افزایش کلسترول خوب خون (HDL) برای درمان افزایش کلسترول خون به کار می رود. این دارو یکی از اصلی ترین تولیدات شرکت فرآیند شیمی حکیم بوده و از سال 1386 در این شرکت ، تولید شده است.