رزوواستاتین کلسیم (Rosuvastatin Calcium)

: Ca(C22H27FN3O6S)2

Mol. Formula

: 1001.14

Mol. Wt.

: [147098-20-2]

CAS No.

رزوواستاتین کلسیم نسل جدید دارو های استاتینی بوده و به عنوان کاهنده چربی خون کاربرد دارد که با کاهش کلسترول بد خون (LDL) و تری گلیسرید و افزایش کلسترول خوب خون (HDL) برای درمان افزایش کلسترول خون مورد استفاده است. این دارو از سال 1394 به عنوان محصول جدید مطابق با استاندارد دارویی اروپا EP در شرکت فرآیند شیمی حکیم تولید شد